Etapp 10 Lysevatten-Hasteröd

Etappen präglas i huvudsak av ett sjörikt myr- och skogslandskap. Den första delen av sträckan, fram till Västersjön, är ganska kuperad och leder fram i en skön och omväxlande blandskog.

Vid sjön går leden längs med landsvägen, från Bistockedalen fram till Stora Hällbovatten.

Här bär det av in i flackare skog än tidigare och följer lättvandrade skogsvägar och slingrande stigar, bitvis genom orörd så kallad naturskog.

Karta - Etapp 10 Lysevatten-Hasteröd

Karta

Tips: Hämta kartan som pdf-fil och zooma till önskad förstoring.

Om punkterna på kartan

1. Vid Djupevatten finns vindskydd med välkomna faciliteter. Det är en utmärkt plats att ta en kortare rast vid, men också slå läger för natten och om vädret så bjuder, få njuta av en härlig solnedgång över sjön i väster.

2. Mot etappens slut, mellan Stora Gunnarsvattnet och Myrtuvan, är delar av skogen så kallad naturskog som ger en känsla av att vandra i en genom tiderna helt orörd skog – urskogen.

Senast publicerad 2019-07-02

Om etappen

Längd
13,5 km

Tid
3-4 timmar
(3-4 km/timme exkl. raster)

Svårighetsgrad
Medelsvår

Information
Kultur- & fritidsförvaltningen
Lilla Edet
0520-65 95 90
lillaedet.se

Information om boende, serveringar, aktiviteter m.m.
www.vastsverige.com

Länkar om kollektivtrafik
www.vasttrafik.se
www.reserobot.se
www.sj.se