Etapp 11 Hasteröd-Vassbovik

Vandringen går till stora delar genom ett sjörikt skogslandskap. En kort första del av etappen är brant och är därför extra ansträngande. Därefter blir höjdskillnaderna små och via stigar förbi småsjöar och i kanter av myrmarker kommer man så småningom fram till en mindre skogsväg som följer längs sjön Store Väktor. Här finns vindskydd.

Strax innan vindskyddet, vid Buddegärdet, finns en markerad anslutning efter mindre väg till Backamo lägerplats. Här finns möjlighet att ansluta till Kuststigen, som bland annat leder till Ljungskile. Observera att det inte finns märkt anslutning mellan Måröd och Backamo, vilket felaktigt anges på kartbilden.

Efter en fortsatt vandring norrut efter Store Väktors strand, når man snart fram till stigningarna upp mot Bredfjället. Tidigare var ”fjället” förhållandevis tätbefolkat, marken så långt möjligt uppodlad och boskap strövade i övrigt fritt omkring. Minnet av den tiden finns bl.a. i torpruiner och allt som hörde till dessa. Vid torpruiner vid Flågefjället löper leden i en gammal välbevarad fägata.

Etappen avslutas med vandring efter mindre vägar, delvis kantad av vatten och åkermark. Mellan Vassbovik och Ljungskile är det ca 10 km efter landsvägen.

 

Karta - Etapp 11 Hasteröd-Vassbovik

Karta

Tips: Hämta kartan som pdf-fil och zooma till önskad förstoring.

Om punkterna på kartan

1. På Måröd Lyseberg ligger en utsiktsplats som är väl värd ett besök. Vyn över sjön Store Väktor är intagande.

2. Backamo är en geologiskt intressant plats. Området, en platå, som numera är en mindre flygplats är en isälvsavlagring. För 14.000 år sedan stod inlandsisen stilla under en period då platån bildades. Vid Backamo finns vandrahem.

3. Fjällgården Södra fjället har månghundraåriga anor. Där växer bland annat en 300-årig lind. Numera är gården uthyrd till privatperson och därför ingen rastplats, vilket felaktigt anges på kartan.

4. Det vackert belägna Flågfjället är rester av gamla gårdar. Här rekommenderas en rast för att vila benen men också i tankar om hur det en gång kunde vara att bo och leva under en tid då man saknade nutidens möjligheter.

5. Bredfjället är numera till stora delar naturreservat för natur- och kulturvärden samt för det rörliga friluftslivet. Över ”fjället” slingrar sig ett flertal kortare och längre rundslingor. Gården Vargfjället är en av de sista och mest tydliga resterna av den gamla jordbruksbygden.

6. Lindjärns kyrka, vid sjön Stora Galten, är inte alls någon kyrka. Enligt sägnen är det ett rövarnäste från 1700-talet. Här finns också ett stort gravröse från bronsåldern.

7. Bukullsjöarna är ett naturområde, strax väster om Buvattnet, som kan vara omvägen väl värd med vacker utsikt, urskog och blommande vita näckrosor. Det finns ingen märkning av avstickaren till Buvattnet.

Senast publicerad 2019-07-02

Om etappen

Längd
18 km

Tid
5-6 timmar
(3-4 km/timme exkl. raster)

Svårighetsgrad
Medelsvår

Information
Uddevalla kommun
0522-69 64 30 
kulturfritid@uddevalla.se

Information om boende, serveringar, aktiviteter m.m.
www.vastsverige.com

Länkar om kollektivtrafik
www.vasttrafik.se
www.reserobot.se
www.sj.se