Etapp 13 Glimmingen-Bovik

Från Glimmingen och norrut är det ca 800 meter till naturreservatet Bäveån nedre, även kallat Älje/Porsen, världsunikt för att det tidigare fanns en ca 20 meter djup skalsbank, då väldens djupaste och största.

En omfattande täktverksamhet har tärt på banken samt förändrat landskapsbilden och därmed förutsättningar för liv. Här finns Bäveån och den lilla sjön Surveln, båda rester av det forna och väldiga Uddevallasundet, som förband Östersjön med Västerhavet, innan östersjövattnet fann sin nuvarande väg mellan sydkusten och Danmark.

Nu slingrar sig Bäveån lugnt genom naturreservatet som under senare år har restaurerats för att än mer förbättra förutsättningarna för en rik flora och fauna, främst fågellivet.

Den fortsatta vandringen följer nära inpå delar av Stora Köperödssjöns strandlinje, där det finns ett vindskydd för rast eller övernattning.Väster om Nöthult finns möjlighet att lämna leden eller göra en utflykt till Uddevalla centrum genom att följa märkningen ned i en bitvis ganska brant bäckravin omsluten av tät granskog.

Där naturen planar ut öppnar sig landskapet till naturreservatet Skalsbankarna Bräcke-Kuröd, världens största kända skalgrusbank. På de kalkrika markerna i reservatet växer det minst 400 kärlväxter som bl.a. lockar till sig en rik fjärilsfauna. I Skalbanksmuseet, som är öppet under del av året, och på informationsskyltar i naturreservatet finns ytterligare information. Alldeles I närheten av Skalbanksmuseet finns hållplatser för kollektivtrafik.

Den fortsatta vandringen norrut efter Bohusleden leder bland annat fram till Bjursjön och därefter till etappmålet vid Bovik.

Karta - Etapp 13 Glimmingen-Bovik

Karta

Tips: Hämta kartan som pdf-fil och zooma till önskad förstoring.

Om punkterna på kartan

1. Naturreservatet Bäveån nedre, även kallat Älje/Porsen.

2. Naturreservatet Skalbankarna, Kuröd och Skalbanksmuseet. Här startar Kuststigen som ansluter Uddevalla centrum och Västerhavet.

3. Det är liv och rörelse året runt i Bjursjöns friluftsområde. Här finns en kommunal badplats, promenadleder och motionsspår för både löpare och skidåkare.

Senast publicerad 2019-07-02

Om etappen

Längd
12,5 km

Tid
3-4 timmar
(3-4 km/timme exkl. raster)

Svårighetsgrad
Lätt

Kollektivtrafik
Direkt anslutning till leden vid busshållplatserna:

- Glimmingen, Uddevalla

- Nordverk, Uddevalla, ca
  100 meter från
  Skalbanksmuseet

- Nordmannerödsvägen,
  Uddevalla, ca 300 meter
   från Skalbanksmuseet

- Enekas, Uddevalla

Information
Uddevalla kommun
0522-69 64 30 
kulturfritid@uddevalla.se

Information om boende, serveringar, aktiviteter m.m.
www.vastsverige.com

Länkar om kollektivtrafik
www.vasttrafik.se
www.reserobot.se
www.sj.se