Etapp 16 Kaserna-Harska

Vatten spelar stor roll längs denna etapp.

På stigar och småvägar följer du Munkedalsälven och Örekilsälven. Här finns ett antal dammar, byggda för att försörja Munkedals pappersbruk med vatten och som bävern stortrivs i. Har du tur får du se hur bävrarna bygger fördämningar på egen hand, med trädgrenar, pinnar och slam. De är gnagare, som främst livnär sig på kvistar och vattenväxter, aldrig hela träd.

Örekilsälven är Bohusläns näst största vattendrag och ett av sydsveriges bästa fiskevatten. För fiske krävs fiskekort. Efter älven trivs kungsfiskaren, strömstare och forsärla. De två sistnämnda för alla insekter.

Karta - Etapp 16 Kaserna-Harska

Tips: Hämta kartan som pdf-fil och zooma till önskad förstoring.

Om punkterna på kartan

1. Munkedals tätort är väl värt en avstickare. Istället för att svänga och gå i nordlig riktning strax norr om pappersbruket, följ vägen i sydlig riktning och du hittar lätt in i samhället. De ca 2,5 kilometrarna till centrum tar ca 30 minuter att gå. Här finns bl.a. anlutning med kollektivtrafik, möjlighet att proviantera, köpa fiskekort etc.

Längs den forsande älven finns både äldre och samtida bruksmiljöer bl.a. Munkedals Herrgård och en pampig stenbro, med både milsten och kung Fredriks krönta namnchiffer från 1737.

2. Brålandsfallet är det största fallet i Örekilsälven. Här, liksom vid Torp, har det byggts laxtrappor för att fisken ska kunna nå Kärnsjön på sin vidare väg uppåt.

3. Borgmästarbruket ligger längs älven, strax innan Torp. Här finns resterna av den första industrialiseringen i Munkedal, med bland annat sågverk, kvarnar, smedja och bostäder.

4. Torps gård har anor från 1600-talet. Den nuvarande huvudbyggnaden (Corps de logiet, som det hette på högreståndsspråk) uppfördes på 1860-talet.

5. Bohusleden går bara in en bit på Lerbergsnäset, men det finns bra omärkta stigar att följa lite längre ut på näset, som sticker ut i den långa och djupa Kärnsjön.

6. Längst ut på Lerbergsnäset ligger Reorsgrottan. Enligt sägnen var Reor en förrymd fånge, som under 1600-talet gömde sig i grottan. Han var också en skicklig träsnidare och fick syndernas förlåtelse efter att ha snidat dopfunten i Håby kyrka.

7. Harska geologiska naturreservat avslutar denna etapp. Här kan du se den mäktiga grusås som bildades när inlandsisen drog sig tillbaka. Platsen är ett geologiskt reservat som är väl värt att titta närmare på. Vid Harskabuktens strand hittar du säkert en fin badplats för ett dopp om årstiden och/eller modet tillåter.

Kollektivtrafik

I Munkedals centrum, vid järnvägsstationen, finns närmaste och tätast trafikerade hållplats för kollektivtrafik. Här har du en bra möjlighet att antingen börja eller avsluta din vandring.

 Närmare uppgifter om kollektivtrafiken hittar du på www.vasttrafik.se

Vägbeskrivning mellan Bohusleden och Munkedals centrum kan du läsa om här ovan under punkt 1.

Senast publicerad 2019-07-02

Om etappen

Längd
11,5 km

Tid
3-4 timmar
(3-4 km/timme exkl. raster)

Svårighetsgrad
Medelsvår

Information
Ulrika Larsson
Munkedals kommun
0524-181 76
turistinfo@munkedal.se
vastsverige.com/munkedal

Information om boende, serveringar, aktiviteter m.m.
www.vastsverige.com

Länkar om kollektivtrafik
www.vasttrafik.se
www.reserobot.se
www.sj.se