Etapp 17 Harska-Svarteborg

Etappstarten är Harska, som ligger vid det geologiska naturreservatet med samma namn. Ett kort stycke norrut finns en fin källa i sluttningen ned mot Kärnsjön och ett vindskydd vid den vackra Harskabukten.

Huvuddelen av sträckan följer mindre körvägar. Etappen är därför jämförelsevis mycket lättvandrad. Kanske ger det dig en större möjlighet att koppla av, hitta och ta till dig de natur- och kulturvärden, som du omger dig av och passerar.

Mindre tydliga är stensättningar och gravfält från forna dagar och påtagliga är idylliskt belägna och högst levande lantgårdarna.

Karta - Etapp 17 Harska-Svarteborg

Tips: Hämta kartan som pdf-fil och zooma till önskad förstoring.

Om punkterna på kartan

1. Harska är en mäktig grusås som bildades när inlandsisen drog sig tillbaka. I sluttningen mot Harskabukten kan du övernatta i ett vindskydd.

2. Gör gärna en kort avstickare åt öster i höjd med Heevattnet. Här når du fram till en utsiktspunkt som bjuder på en vid och vacker vy över Kärnsjön. Observera att avstickaren inte är markerad.

3. Svarteborgs kyrka tronar uppe på toppen av den mäktiga israndsavlagringen. Kyrkan har rötterna i 1100-talet, men fick sitt nuvarande utseende under 1700-talet.

Kollektivtrafik

I Svarteborg och i omedelbar närhet av leden, finns hållplats för kollektivtrafik. Närmare uppgifter hittar du på www.vasttrafik.se. Här har du en bra möjlighet att antingen börja eller avsluta din vandring.

Senast publicerad 2018-10-16

Om etappen

Längd
12 km

Tid
3-4 timmar
(3-4 km/timme exkl. raster)

Svårighetsgrad
Lätt

Information
Ulrika Larsson
Munkedals kommun
0524-181 76
turistinfo@munkedal.se
vastsverige.com/munkedal

Information om boende, serveringar, aktiviteter m.m.
www.vastsverige.com

Länkar om kollektivtrafik
www.vasttrafik.se
www.reserobot.se
www.sj.se